Bezpečné ukotvenie bavorskej pamiatky

Vysoko výkonné kotvy fischer použité na Echelsbachovom moste

Na juhozápade Bavorska vo výške až 80 m, Štátny stavebný úrad Weilheim dokončil čiastočnú rekonštrukciu mosta Echelsbacher, ktorý prechádza ponad divokú rieku Ammer. Známy oblúk Melan-Spangenberg bol zachovaný ako nosný rám na vytvorenie nového oblúkového mosta, zatiaľ čo zvyšok konštrukcie bol zbúraný. Na bezpečné ukotvenie 2,50 m vysokých oceľových zábradlí v špeciálnej betónovej konštrukcii bol použitý systém kotvenia fischer Highbond - injektážna malta FIS HB spolu s približne 2 500 kusmi špeciálnych svorníkov FHB II AL M16x160 R vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.

Echelsbacherov most má rozpätie 140m a už viac ako 90 rokov sa rozprestiera v hlbokej rokline Ammer vo výške až 80 m nad údolím. Most má celkovú dĺžku 182 m a spája obce Bad Bayersoien a Rottenbuch na juhozápade Horného Bavorska. Spolková cesta B 23 vedie aj cez Most Echelsbacher. Casta I. triedy vedie zase z Peitingu k nemecko-rakúskej hranici pri Griesene. Projekt, známy ako "stavebný projekt B23, čiastočná obnova Echelsbacherovho mosta", bol realizovaný v rokoch 2017 až 2021 s cieľom zosilniť konštrukciu a zachovať ju do budúcnosti.

Most bol postavený v roku 1929 stavebným systémom Melan- Spangenberg a s najväčšími mostnými oblúkmi svojho druhu na svete. Táto stavebná metóda bola vyvinutá na veľké rozpätia rakúskym stavebným inžinierom Josephom Melanom (1853 – 1941) a upravená prof. Heinrichom Spangenbergom (1879 – 1936). Pozostáva z voľne stojacieho priehradového oceľového oblúku zhotoveného pred pripevnením vnútorného a vonkajšieho bednenia a vyplnením betónu v segmentoch. Stavebnému projektu "B 23, čiastočnej rekonštrukcií Echelsbachského mosta" už predchádzali štyri predošlé rekonštrukcie.

Počas stavebných prác na čiastočnej rekonštrukcii mosta Echelsbacherv rokoch 2019 až 2021, pravdepodobne najväčší dočasný most v Nemecku umožnil pozdlž B 23 plynulú premávku. Uvedené oblúky boli zachované na hlavnej konštrukcii, zatiaľ čo poškodené oblasti boli odstránené a opravené. Zvyšný starý most bol zbúraný. Okrem existujúcich oblúkov bol postavený nový oblúk s podobným podporným systémom. Na rímsach mostu boli inštalované nové zábradlia. Pozostávajú z filigránskych oceľových plátov, zdanlivo voľne plávajúcich popri konštrukcií. Zábradlia zabraňujú nebezpečenstvu pádu a prelezeniu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Pre bezpečné ukotvenie 2,50 m vysokých oceľových zábradlí k mostným rímsam sa inžinieri rozhodli pre upevňovacie riešenie od spoločnosti fischer. Použitý bol vysokovýkonný chemický injektážny systém fischer Highbond pozostávajúci z chemickej malty FIS HB a približne 2500ks špeciálnych nerezových svorníkov FHB II AL M16x160 R. Práce vykonala mníchovská spoločnosť Schallschutz Schröder GmbH. Systém umožňuje bezpečné ukotvenie ťažkých bremien v trhlinovom betóne. Ďalšiu záruku bezpečného upevnenia poskytuje ETA schválenie Option 1 pre trhlinový betón a Švjačiarske schválenie pre šokové namáhanie. Výkon vinylesterovej Highbond malty bez styrénu, v kombinácii so špeciálnymi kotvami Highbond s optimalizovanou geometriou kužeľa, zaručuje vysokú efektivitu upevnenia. Na dosiahnutie bezpečného ukotvenia je potrebný menší počet kotevných bodov a menšie kotevné platne. Kombinácia injektážneho systému - chemickej malty Highbond FIS HB a kotvami Highbond FHB II, je vhodná najmä pre sériovú inštaláciu v exteriéri.

Okrem vysokého výkonu kotiev fischer Highbond bol realizátor spokojný aj s podporou našich technikov v rôznych fázach stavby (projekt, príprava, realizácia).

Podľa BMVI (Spolkové ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry) je v súčasnosti vo federálnej cestnej sieti približne 40 000 mostov. Mnohé z nich je potrebné renovovať. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že mnohé mosty sú staré. Najmä veľké viadukty boli väčšinou postavené najmenej pred 50 rokmi. Ďalšou príčinou je nárast dopravy, najmä v oblasti ťažkej dopravy. Aby sa zabránilo katastrofám, ako je zrútenie Morandiho mosta v Janove v Taliansku, sú potrebné pravidelné inšpekcie a v prípade potreby renovácie. Stavebné zákroky, ako v tomto článku spomínaný "stavebný projekt B23, čiastočná obnova Echelsbacherovho mosta", významne prispievajú k bezpečnosti ľudí a infraštruktúry.

Až 80 m hlboká roklina Ammer Gorge je tiež považovaná za "Grand Canyon" Bavorska. Echelsbacherov most sa už viac ako 90 rokov rozprestiera v tejto rokline vo výške až 80 metrov nad údolím.
Echelsbacherov most je tiež známy ako Most Golden Gate v Oberlande kvôli svojmu tvaru. Unikátna stavebná pamiatka je najväčší melanský oblúkový most na svete s rozlohou 140 m.
Na upevnenie nových oceľových zábradlí k rímsam Echelsbachského mosta bola použitá injektážna malta Highbond fischer FIS HB spolu s približne 2 500 fischer kotvami Highbond FHB II AL M16x160 R vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečnosť pre ľudí a infraštruktúru: Európsky technické posúdenie (ETA) na upevnenie vysokého zaťaženia kotvami fischer poskytuje záruku o trvalom a pevnom upevnení zábradlia na moste Echelsbacher.
Špeciálne navrhnuté zábradlie vysoké 2,50 m zabraňuje pádu a prelezeniu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a zabezpečuje, aby sa ľudia nezmestili pomedzi otvory tyčí.
Výstavba mosta pre budúcnosť: Projekt výstavby B23, čiastočná obnova Echelsbacherovho mosta zahŕňal úspešnú výstavbu novej betónovej a oceľovej mostnej konštrukcie nad roklinou Ammer Gorge v rokoch 2017 až 2021. Melanské oblúky sú všetko, čo zostalo zo starej konštrukcie.
Majstrovské dielo inžinierstva sa zapisuje do histórie. Po dokončení stavebného projektu B23, čiastočnej obnovy Echelsbacherovho mosta, sa teraz nad roklinou, nad starými Melanskými oblúkmi rozprestiera nová stavba s novými oblúkmi Echelsbacherovho mosta a chráni túto pamiatku.
Bezpečnosť nad priepasťou Echelsbacherského mosta: 2,50 m vysoké špeciálne navrhnuté oceľové zábradlie upevňujú do ríms mosta vysoko záťažové kotvy fischer.
sc93-delivery-2