Vysoké ciele na dosah - s bezpečnou protipožiarnou ochranou

fischer FireStop riešenia na letisku v Istanbule

Cieľom istanbulského letiska je podporovať mobilitu, cestovného ruchu a podnikania.
Po dobudovaní sa stane najväčším letiskom na svete. Bezpečnosť je preto na prvom mieste. Na ochranu života cestujúcich a všetkých ostatných používateľov letiska, ako aj infraštruktúry v prípade požiaru, sa použilo množstvo produktov fischer FireStop.
Po úspešnom dokončení prvej fázy výstavby letiska v Istanbule v rokoch 2014 až 2018 už letisko vybavuje približne 90 miliónov cestujúcich ročne. Na ploche približne 1,4 milióna m² boli za päť rokov postavené dve dráhy, veža pre riadenie letovej prevádzky a terminál pre cestujúcich. Po dokončení všetkých fáz výstavby sa očakáva, že sa kapacita cestujúcich viac ako zdvojnásobí na vyše 200 miliónov. Účelom šiestich vzletových a pristávacích dráh na celkovej stavebnej ploche približne 76,5 milióna m² je umožniť bezpečnú prepravu cestujúcich.

Klientom je spoločný podnik iGA, ktorý bol založený s cieľom vybudovať letisko. Spoluprácu tvoria Turecké spoločnosti Kalyon, Cengiz, Mapa a Limak, ktoré pôsobia aj inde vo svete v rôznych odvetviach, ako sú stavebníctvo, energetika, cestovný ruch, baníctvo a správa prístavov a letísk. Ako dôležité bezpečnostné opatrenie pre ochranu ľudí, majetku a infraštruktúry je letisko v Istanbule plne vybavené riešeniami pasívnej protipožiarnej ochrany fischer FireStop, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu ohňa, dymu a toxických plynov v prípade požiaru. Hodnotenia založené na európskych normách, ako Európsky certifikát (ETA), poskytujú garanciu bezpečnosti. Realizačné spoločnosti (MNG, EHA, Qubi, 3Gen, Redgon a mnoho ďalších) použili v rámci pasívnej protipožiarnej ochrany vysoko efektívne produkty fischer FireStop. Použitie bolo v rámci železobetónovej skeletovej konštrukcie aplikované v objektoch priamo v termináli, v kontrolnej veži a vo všetkých ostatných komerčných budovách na letisku.    

Všetky implementácie aplikácií MEP (inštalatérske / technologické , elektrikárske a sanitárne práce), ako napríklad káble, káblové trasy, prestupy rozvodov a vetracie systémy, ako aj všetky typy potrubí a vedení, boli utesnené výrobkami fischer FireStop. Tu boli použité najmä: FCPS protipožiarna doska z minerálnej vlny natretá so špeciálnym ablačným protipožiarnym materiálom, ako aj protipožiarne prestupy vyrobené z protipožiarnej malty FFSC. Tieto systémy boli kombinované s flexibilným akrylátovým tmelom FiAM, expanzným grafitovým tmelom FiGM a protipožiarnymi manžetami  FFC (grafit obsiahnutý v manžete sa rozpína počas požiaru už pri teplote nad 180°C.
Konkrétne výrobky inštalované na utesnenie prestupov zahŕňajú panelový systém FCPS - jadro z minerálnej vlny, ktoré je natreté ablačným protipožiarnym materiálom FPC. FCPS je navrhnutý tak, aby poskytoval až 240 min. celistvosť a 120 min. tepelnú odolnosť. Tiež bol použitý flexibilný jednozložkový akrylátový tmel na báze vody, fischer FiAM, ktorý poskytuje až do 240min. protipožiarnu bezpečnosť v konštrukčných spojoch a vertikálnych alebo horizontálnych rozvodoch. Aplikoval sa aj expanzný grafitový tmel FiGM, ktorý sa môže zväčšiť až na dvadsaťnásobok svojho objemu, vytvrdne a vytvorí odolný flexibilný protipožiarny tmel.

Použité boli aj fischer protipožiarne pásky na potrubie FiPW po obvode nekovových rúrok a potrubí, ktorá pozostáva z termoplastických častí, obsahuje expanzný grafit v syntetickej zmesi, vložený do polyetylénového obalu. Páska ponúka až 120 min. požiarnej odolnosti. Ďalej bola použitá expanzná grafitová pena FBS-EN, ktorá je zvlášť vhodná na použitie v prestupoch, ktoré sú ťažko prístupné. Použila sa tiež protipožiarna malta FFSC. Špeciálne pripravená malta na báze sadry sa môže po zmiešaní s vodou vyhladiť alebo naliať. Je vhodná na vyplnenie dutín a medzier v stenách a podlahách a môže zabezpečiť odolnosť a celistvosť až 120 min. Hmota bola navrhnutá tak, aby vytvrdla za 30 až 45 minút v závislosti od okolitej teploty. V miestach s požadovaným zaťažením napr. chodcami je pripravená na záťaž do 72 hodín.

„Keďže ide o veľký projekt s obrovskými systémami budov, väčšina prestupov má veľké rozmery, z dôvodu umiestnenia najmä veľkých potrubí a vetracích systémov,“ zdôrazňuje Ant Güngör, technický marketingový manažér fischer FireStop v tureckej dcérskej spoločnosti. „Nové prestupy rozvodov a horľavé potrubia predstavovali obrovskú výzvu pre správne technické riešenia, ale boli vďaka fischer FireStop úspešne naplánované a implementované.“

 „Táto prestížna stavba zaznamenala rýchly pokrok, a preto bol na protipožiarnu ochranu potrebný spoľahlivý partner,“ hovorí Constantin Wiegert, produktový a projektový manažér fischer FireStop, ktorý opisuje výzvy. „Začali sme veľmi skoro spolupracovať na tomto projekte a podporovali sme klientov pri plánovaní riešení FireStop až po realizáciu na mieste.“ Navrhované riešenia FireStop boli schválené projektovým požiarnym poradcom, značkou Muhendislik.
Obr. 1:
Po dokončení sa očakáva, že letisko v Istanbule vybaví až 200 miliónov cestujúcich ročne. Na porovnanie: v najväčšom nemeckom letiskovom uzle, na letisku vo Frankfurte, bolo v minulom roku odbavených 58 miliónov cestujúcich.

Obr.: Steven Heap - United States / 123rf
Obr. 2:
Na silne frekventovanom mieste, ako je letisko v Istanbule, je protipožiarna ochrana veľmi dôležitá.

Obr.: ewastudio / 123rf
Obr. 3:
V prvej fáze výstavby na letisku v Istanbule v rokoch 2014 až 2018 bol úspešne postavený terminál na ploche približne 1,4 milióna m² (na obrázku), dve dráhy a veža riadenia letovej prevádzky.

Obr.: tminaz / 123rf
Obr. 4:

Pohľad na interiér letiska v Istanbule: Od svojho otvorenia v roku 2018 vybavilo letisko za rok približne 90 miliónov cestujúcich. Po dokončení všetkých fáz výstavby sa očakáva, že sa kapacita viac ako zdvojnásobí na vyše 200 milióna cestujúcich.

Obr.: ewastudio / 123rf

Obr. 5:
S výrobkami fischer FireStop, ako je panelový systém FCPS (obrázok), je možné utesniť prestupy rôznych káblových trás, vetracích systémov a rozvodov.

Obr.: fischer
sc93-delivery-1