Obnova Hannoverského symbolu

Renovácia kupole významnej budovy

Kupola prežila nálety na Hannover počas druhej svetovej vojny, ako aj eróziu zmenami počasia. Teraz, po viac ako 90 rokoch, je potrebné kupolu tejto významnej budovy renovovať. Betónový plášť bol opravený a obložený novými medenými doskami. Na upevnenie spodnej časti strešnej krytiny kupoly bola použitá injektážna malta fischer FIS EM Plus spolu so závitovými kolíkmi GS vyrobenými z nerezovej ocele R, ktoré sa aplikujú do dier vyvŕtaných vrtákom FZUB. Aplikácia, ktorá sa odchyľuje od Európskej technickej normy (ETA), si vyžadovala individuálne schválenie.

V centre Hannoveru sa týči výšková budova Anzeiger-Hochhaus vysoká 51 m. Vydavateľ „Hannoverského vestníka“, August Madsack dal v roku 1927-1928 túto budovu postaviť. V tejto prvej výškovej budove v Nemecku, sídlila redakcia, vydavateľstvo a tlačiareň. Od tej doby bola budova viac ako 90 rokov dejiskom nemeckej žurnalistiky.
V roku:

  • 1947 tu založil Rudolf Augstein spravodajský časopis „Der Spiegel“
  • 1948 Henri Nannen týždenník „Stern“.
  • 1949 Erich Madsack pokračoval v rodinnom podnikaní v druhej generácii a v tomto roku  uviedol na trh „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Potom, čo sa dnešná spoločnosť Madsack Mediengruppe v roku 1974 presťahovala do lisovne v August-Madsack-Strasse, bola tlačiarenská hala výškovej budovy využívaná ako klub „Rotation“. Dnes v tejto budove sídli softvérový dom HIS Hochschul-Informations-System e.G. ako aj rôzne redakcie televíznych a rozhlasových staníc.

Pod 17 m vysokou kupolou budovy Anzeiger-Hochhaus sa kedysi nachádzalo planetárium mesta Hannover. Po vypálení počas druhej svetovej vojny sa tu až do začiatku renovácie nachádzalo najvyššie položené kino v Nemecku s názvom „Hochhaus-Lichtspiele“. Okrem svojej bohatej histórie si budova získala svoju slávu aj za hranicami Hannoveru a to vďaka svojej architektonickej unikátnosti. Charakteristická je fasáda budovy z oceľového skeletu v štýle „Klinkerového expresionizmu“ z tmavočervených a čiastočne zlatom glazovaných slínkových tehál. Pripojená kupola so zeleno-patinovaným medeným obkladom je medzi nemeckými výškovými stavbami jedinečná. Architekt tejto budovy, Fritz Höger predtým vytvoril v Hamburgu známy  - Chilehaus, dôležitú budovu klinkerového expresionizmu.

Spoločnosť Madsack Mediengruppe v súčasnosti renovuje 7. a 8. poschodie. Obnovená bude aj strecha kupoly a jej nosná konštrukcia. Nosnú konštrukciu kupoly tvorí 60 mm hrubý železobetónový plášť, ktorý sa realizoval procesom Zeiss-Dywidag a touto metódou bola aplikovaná nosná mriežková konštrukcia vyrobená z plochej ocele vystužená husto pleteným drôteným pletivom. Následne bola pokrytá striekaným betónom. Na pletivo sa z vnútornej strany nanášali aj lisované rašelinové panely. Budova Anzeiger-Hochhaus dokumentuje jednu z prvých aplikácií tohto procesu. V neskorších verziách bola mriežka obnovená kvôli šetreniu materiálu. Tento postup, ktorý si spoločnosti Zeiss a Dywidag nechala patentovať v dvadsiatych rokoch, je predchodcom dnešného procesu striekaného betónu pre inžinierske stavby. Tento proces umožnil realizáciu ľahkej tenkostennej kupoly - a teda úspory materiálu, ako aj odľahčenie budovy pod ňou. Medené pláty boli pripevnené hmoždinkami obalenými v konope. Pri kontrole v roku 2016 sa však zistilo, že sa tieto kotvy uvoľnili. Ďalej sa ukázalo, že sa betónová vrstva z vnútornej strany  škrupiny začala čiastočne rozpadávať a taktiež, že v nej nebolo dostatočné množstvo výstuže, ktorá bola navyše aj zle zapracovaná. Z tohoto dôvodu bolo potrebne kupolu staticky sanovať.

Nový koncept renovácie vytvoril BSI Dr. S. Burmester + Sellmann Ingenieurgemeinschaft GmbH, Garbsen, spolu s ďalšími stavebnými partnermi. Plánovanie počíta s klasickou renováciou povrchu vnútorného plášťa. Najprv bol tryskaním očistený betónový povrch a následne sa testovala potreba vytvorenia adhézneho mostíka medzi jestvujúcou a novou vrstvou. Nasledoval špeciálny nástrek SPCC malty modifikovanej polymérom a cementom. Opravy betónu sa vykonávali aj na vonkajšom povrchu nosného plášťa. Celý medený plášť bol predtým odstránený a potom nahradený novým, tepelne izolovaným strešným plášťom.

Osobitné výzvy v rámci projektu renovácie vyplývajú predovšetkým zo skutočnosti, že betónový plášť má hrúbku iba 60 mm. Táto tenká škrupina musí byť zachovaná, aby si budova zachovala pôvodnú architektúru a aby sa nezvyšovala váha kupoly. V záujme zachovania pôvodného vzhľadu patiny, ktorá existuje už celé desaťročia, bola preto nová meď po konzultácii s mestskými a štátnymi pamiatkovými úradmi patinovaná tak, aby pôsobila ako pôvodný materiál. Pre vytvorenie patiny pôvodného vzhľadu, bolo potrebne uskutočniť množstvo simulácií úpravy materiálu. Konštrukcia bola vystužená pomocou 60 napínacích dosiek z nehrdzavejúcej ocele (V4A). Tieto boli aplikované radiálne v dolnej tretine kupole, kde sa  pripevnili pomocou krúžkovej kotvy a opatrenou „pazúrmi“, okolo ktorých sa následne natiahli spevňovacie tyče V4A. Dodatočné napínacie dosky V4A boli ukotvené v obložení a strope.

Spoločnosť fischer poskytla poradenstvo a podporu projektantom Jörgovi Kairiesovi a Arneovi Zainovi z centrálneho riadenia výstavby servisnej spoločnosti MDG Medien pri tvorbe koncepcie a hľadaní riešení. Naša spoločnosť, ktorá sa špecializuje na upevňovanie, pomohla s výberom vhodných upevňovacích systémov na ukotvenie medených dosiek v 60 mm tenkej nosnej škrupine. Na tento účel spoločnosť fischer vopred vykonala odtrhové skúšky pre potrebný schvaľovací proces. Okrem toho bol prítomný odborník na upevnenie zo spoločnosti fischer, aby poskytol pomoc s návrhovým postupom na overenie vybraného ukotvenia. Táto spolupráca pomohla získať potrebný súhlas v tomto jedinečnom projekte. Frank-Jörn Maier, technický poradca v spoločnosti fischer, ktorý tiež dohliadal na projekt, si je istý: „Okrem správneho produktového systému pozostávajúceho z kompozitných hmoždiniek a vrtákov sme presvedčili projektantov a realizátorov svojimi službami.“ „Naše služby zahŕňajú zodpovedné poradenstvo, ako aj flexibilnú a včasnú podporu vo všetkých fázach výstavby od plánovania až po školenia a podporu na mieste.“ Injektážna malta fischer FIS EM Plus v kombinácii so závitovým kolíkom fischer GS 10 x 60 z nehrdzavejúcej ocele (R) spĺňajú všetky špeciálne požiadavky na kotevné prvky, ktoré vznikli pri renovácii kupoly budovy Anzeiger-Hochhaus. Z hľadiska kvality materiálu, ochrany proti korózií, odolnosti v ťahu, šmyku a všetkých ďalších kritérií je injektážny systém ideálny na ukotvenie spodnej drevenej konštrukcie nového medeného plášťa s profilmi z nehrdzavejúcej ocele v existujúcej vrstve zo striekaného betónu. Na rozdiel od Európskeho certifikátu (ETA) pre upevňovací systém s fischer FIS EM Plus je hĺbka ukotvenia iba 40 mm, čo je hlboko pod úroveň klasifikovanú v tomto certifikáte. Minimálna požadovaná hĺbka v štandardnom certifikáte je 60 mm. Avšak ťahové skúšky pre tento projekt preukázali, že injektážny systém dokáže preniesť ťahovú silu, ktorá vzniká počas a po renovácií kupoly, a to aj napriek tomu, že sa aplikácia vymyká podmienkam uvedeným v certifikáte ETA.
Na základe toho bol udelený takzvaný súhlas s výnimkou, pre ktorý sa pri použití FIS EM Plus testovala kotevná hĺbka iba 30 mm, aby sa získala dodatočná bezpečnosť pri realizácií. Kotva je osadená do otvoru, ktorý je vyvŕtaný špeciálnym vrtákom Zykon FZUB 12x40. Tento vrták umožňuje rýchlo a bez rizika prevŕtania vytvoriť dieru vo firme kužeľa. 

Čerstvo korunovaná stará pamiatka: Budova Anzeiger-Hochhaus formuje tvár a panorámu Hannoveru. Po 90 rokoch od postavenia je teraz nevyhnutné kupolu zrenovovať. Nosný plášť bude opravený a potom opláštený novými medenými doskami.
Najskôr bola budova obstavaná lešením, aby bolo možné betónovú škrupinu vo vnútri zrekonštruovať. Pri vonkajších opravách sa najskôr odstráni celý medený plášť a potom sa nahradí novou tepelne izolovanou strešnou krytinou.
Následne sa do vývrtu aplikuje injektážna malta fischer FIS EM Plus. V kombinácii s fischer závitovým kolíkom GS 10 x 60 z nehrdzavejúcej ocele (R) zaisťuje nový medený plášť budovy Anzeiger-Hochhaus.
Výhľad z lešenia na budove Anzeiger-Hochhaus počas rekonštrukčných prác. 
Výhľad z lešenia na budove Anzeiger-Hochhaus počas rekonštrukčných prác 
Vyvŕtané otvory je potrebné dodatočne vyčistiť kefovaním a vyfukovaním.
Pomocou vrtáku fischer Zykon FZUB 12 x 40 sa dajú vyvŕtať kužeľové diery rýchlo a bez rizika prevŕtania tenkej len 60mm hrubej konštrukcie.
Injektážny systém fischer FIS EM Plus v kombinácii so závitovým kolíkom fischer GS 10 x 60 z nehrdzavejúcej ocele (R) spĺňa všetky požiadavky na upevnenie nových medených dosiek na kupolu budovy Anzeiger-Hochhaus. Pri meraniach ťahovými skúškami sa podarilo dokázať účinnosť systému pre daný projekt. Tieto testy napomohli k udeleniu takzvaného súhlasu s výnimkou, ktorý v tomto prípade udelil zodpovedný stavebný úrad. 
Tenký povrch: Betónový plášť kupoly je hrubý iba 60 mm a musí sa zachovať pôvodná konštrukcia a vzhľad pamiatkovej architektúry. fischer podporil rozvoj koncepcie a hľadanie riešení. 
sc93-delivery-2