Zo zákulisia: fischer vývoj „Made in Germany“

5. March 2021

Zavedieme Vás do zákulisia, kde sa vyrábajú chemické upevňovacie systémy od spoločnosti fischer. V juhozápadnom Bádensku-Württembersku sa v meste Denzlingen vyvíjajú a vyrábajú chemické upevňovacie riešenia pre extrémne aplikácie po celom svete – od subtropického podnebia v Hongkongu cez hlbiny oceánu až po špičky Himalájí. Video  poskytuje exkluzívny pohľad na výrobu a vývoj injektážnych systémov a kartuší fischer. Jens Zimmerlin, vedúci produktového manažmentu pre chemické kotvenie, odhaľuje ešte viac podrobností v našom rozhovore.

Jens Zimmerlin

Jens Zimmerlin nastúpil do spoločnosti fischer ako produktový a obchodný manažér v roku 2017, aby pomohol vytvoriť nový produktový rad pre trh s lepidlami, určený domácim majstrom. Od septembra 2019 je vedúcim produktového manažmentu pre chemické kotvenie v Denzlingene. Je zodpovedný za chemické upevňovacie systémy, ako aj za stavebnú chémiu.

Pán Zimmerlin, čo je také zvláštne pre toto odelenie?

Jens Zimmerlin: V našom závode v Denzlingene je všetko sústredené pod jednou strechou. Nielen vývoj a produktový manažment, ale aj oddelenia plánovania výrobných procesov, výroba, testovacie oddelenie a oddelenie zodpovedné za výrobnú kvalitu. Vďaka tomu, jednotlivé oddelenia úzko spolupracujú na jednotlivých procesoch. Priebeh jednotlivých krokov je nekomplikovaný a rýchly. Napríklad špecifické otázky týkajúce sa výroby sa posudzujú od samého začiatku pri vývoji produktu, pretože nie každá myšlienka sa ľahko uskutočňuje v neskoršej fáze výroby. Naša prepojenosť robí naše procesy veľmi rýchlymi. Máme tiež veľmi vysokú úroveň vertikálnej integrácie a niektoré z požadovaných surovín sa vyrábajú interne. Naše miešacie zariadenia vyrábajú tužidlá aj malty z chemických surovín pre následný proces plnenia. Kartuše si vyvíjame sami a vyrábame ich z plastových komponentov formovaných priamo v závode. To nám umožňuje zaručiť najvyššiu úroveň kvality počas celého procesu.

 

Spoľahlivé riešenia pre trh

Aký je váš proces pri vývoji injektážnych systémov a chemických ampúl?

Jens Zimmerlin: My v produktovom manažmente sme prepojením medzi trhom a vývojom. Naše vývojové oddelenie nesedí niekde bokom v tichej miestnosti a rozvíja nápady, len tak od stola. Je plne integrované do procesu, pričom pracujeme s požiadavkami trhu a používa ich na vývoj vhodných systémov a riešení. Nie je to len o receptoch, ale aj o ďalšom vývoji našich kartuší, aplikačných/dávkovacích pištolí atď. Tieto systémy následne ponúkame našim zákazníkom po celom svete.

Ako môžeme produkt ešte vylepšiť? Za týmto účelom fischer vyvíja a ďalej testuje kartuše a aj samotné recepty chemických produktov.

FIS EM Plus súperí so svojimi konkurentmi

Zoberme si ako príklad epoxidovú maltu FIS EM Plus, ktorá bola uvedená na trh v roku 2018. Ako ste inovovali tento produkt?

Jens Zimmerlin: Už predchodca, FIS EM, bol veľmi úspešný. Napriek tomu bola na trhu požiadavka: „Môžete urobiť ešte viac?“ Nápady a požiadavky našich zákazníkov sme zostavili do dokumentu o koncepcii produktu. Nešlo len o vyššie hodnoty zaťaženia, ale aj požiadavky z hľadiska spracovateľnosti a širšej škály certifikovaných schválení. V úzkej koordinácii s oddeleniami vývoja kartuší, príslušenstva a schválení, vrátane oddelenia pre receptúry chemických produktov bola diskusia o tom, ktoré z požiadaviek sa dajú realizovať a ako. V našom dokumente funkčnej špecifikácie sme určili potrebné kritériá vývoja výrobkov „nevyhnutné, možné a eventuálne“.

Vyvinuli sme inovatívny produkt FIS EM Plus ktorý trvalo a bezpečne prenáša vysoké zaťaženie do betónu aj v extrémnych podmienkach, napríklad v oblastiach náchylných na zemetrasenie a v morskej vode. Pre dosiahnutie maximálnych hodnôt zaťaženia, nevyžadujú povrchy v jadrových vývrtoch zdrsňovanie, čo šetrí náklady a zároveň poskytuje väčšiu bezpečnosť. Nechceme, aby to vyznelo povýšene, ale s FIS EM Plus sme prekonali všetkých našich konkurentov – a to ako z hľadiska hodnôt zaťaženia, tak aj certifikovaných schváleniach.

Ako garantujete kvalitu a ako presne fungujú certifikované schválenia?

Jens Zimmerlin: Už počas procesu vývoja vykonávame mnoho kontrol kvality. Začína to surovinami, ktoré sa dodávajú a rozširujú sa až ku receptúram, ktoré sa neskôr testujú v laboratóriu a našom testovacom centre. Akonáhle je vývoj výrobku hotový, pred začatím externých schvaľovacích testov ho interne skontrolujeme. Európske hodnotiace usmernenia – European assessment guidelines (EAD) zabezpečujú, aby každý výrobca svoj chemický upevňovací systém, podrobil štandardizovaným testom. Testy, ktoré je potrebné vykonať, sú upravené príslušnými európskymi alebo americkými testovacími usmerneniami. To zaručuje porovnateľnosť výsledkov každého výrobcu. Rozsiahle skúšky v rôznych teplotných rozsahoch, trhlinovom a netrhlinovom betóne, mokrých a suchých vŕtaných otvoroch atď. môžu trvať 12 až 18 mesiacov. ETA-17/0979 predĺžila životnosť FIS EM Plus z 50 na 100 rokov. Strojárenská kancelária IEA so sídlom v Stuttgarte ide ešte ďalej a potvrdzuje životnosť až 120 rokov. FIS EM Plus je prvá injektážna malta, ktorej bola kedy udelená takáto životnosť.

Výťažné skúšky a iné skúšky sa vykonávajú v skúšobnej hale v Denzlingene.

Schválenia ETA a ICC

Akú úlohu zohrávajú schválenia v medzinárodných projektoch?

Jens Zimmerlin: Naše výrobky sa posudzujú podľa európskej smernice ETA, ako aj amerického ICC-ESR. Väčšina projektantov, stavebných inžinierov a projektových manažérov na celom svete pracuje s jedným z týchto dvoch systémov. Kľúčovú úlohu zohrávajú aj vnútroštátne predpisy, ako je všeobecné typové schválenie v Nemecku alebo čínsky kódex GB. Naša FIS EM Plus nedávno získala všeobecné typové schválenie na použitie na povrchoch WHG vyrobených z nepriepustného betónu. Nemecký zákon o vodných zdrojoch (WHG) stanovuje požiadavky na typy konštrukcií pre ochranu pitnej vody.

Projektanti sa rozhodli pre fischer injektážnu maltu FIS EM Plus pri stavbe St. Pauli Elbtunnel, ako aj na moste v Hong Kong-Zhuhai-Macau.

 

Núdzový bivak v nadmorskej výške 5080 metrov: Bivak David Lama ponúka miestnym obyvateľom a horolezcom prístrešie v regióne Rolwaling v Nepále. Autorské práva: Stefan Voitl

Aké typy aplikácií používajú fischer injektážne malty a chemické ampule?

Jens Zimmerlin: Na extrémnych miestach po celom svete. Naša injektážna malta FIS EM Plus bola použitá napríklad pri renovácii tunelu St. Pauli Elbtunnel v Hamburgu spolu so závitovými svorníkmi M27. Na mieste sme vykonali ťahové skúšky s 150 kN a s našimi odbornými znalosťami sme zákazníkovi boli nápomocný priamo na stavenisku. Najdlhší morský most na svete, Most Hongkong-Čuhai-Macao musí odolať obzvlášť extrémnym podmienkam: subtropickému podnebiu s vlhkosťou vzduchu až 90 percent, vysokému riziku zemetrasení a tajfúnov, ako aj morskej hmle obsahujúcu morskú soľ, ktorá zvyšuje riziko korózie. Aj tu sa zákazník rozhodol pre FIS EM Plus, ako aj našu chemickú ampulu RSB. V Nepále boli produkty fischer použité na zabezpečenie núdzového bivaku v Himalájach vo výške 5 080 metrov, v regióne, ktorý je obzvlášť silne postihnutý zemetraseniami. Na tomto projekte bola použitá aj naša injektážna malta FIS SB.

Vyvinuté a vyrobené v Nemecku

Aký význam má „Made in Germany“?

Jens Zimmerlin: Označenie pôvodu „Made in Germany“ je spojené s obzvlášť vysokým štandardom kvality na celom svete. Tu v spoločnosti fischer je naším cieľom poskytovať upevňovacie riešenia pre najvyššie štandardy. Všetky produkty, na ktorých je logo fischer, musia obsahovať aj danú fischer kvalitu, vrátane každej jednej kartuše. Preto sú naše výrobky produkty nielen vyrobené v Nemecku, ale aj vyvíjané v Nemecku. Využívame naše desaťročia skúseností, ako aj know-how našich inžinierov a chemických expertov. Takmer každá receptúra fischer chemických upevňovacích systémov je chránená celosvetovými patentmi. To nám umožňuje dokázať našu inovatívnu silu a technologické zručnosti a zároveň sa chrániť pred plagiátorstvom.

fischer má vlastné výrobné zariadenia, v ktorých vyrába suroviny v závode Denzlingen.

A čo produkty na mieru?

Jens Zimmerlin: Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy produkty v našom portfóliu úplne nespĺňajú požiadavky zákazníka, takže sú potrebné špeciálne riešenia na mieru. Týmto požiadavkám vieme našim zákazníkom individuálne vyhovieť. Okrem toho takéto požiadavky z trhu môžu tiež v neskoršej fáze viesť k vývoju nových produktov fischer.

Môžete nám povedať, na čom momentálne pracujete?

Jens Zimmerlin: Čoraz väčší dôraz sa kladie na procesnosť, ako aj na zdravie a bezpečnosť používateľa. Dôvodom je dosiahnutá určitá úroveň výkonu, kde sú vyššie hodnoty zaťaženia sotva reálne. Chemické komponenty už neurčujú výkon, v tejto úrovni už výkon určuje samotný stavebný materiál. Betónové alebo oceľou vystužované stavebné materiály môžu byť príčinou zlyhania, kde sa vytrhne betónový kužeľ alebo dôjde ku porušeniu ocele. V súčasnosti pracujeme na injektážnom systéme, ktorý neobsahuje nebezpečné látky, ako je dibenzoylperoxid, ktorý je klasifikovaný ako dráždivý pre oči a nebezpečný pre životné prostredie. Tým bude zaručená bezpečná inštalácia s maximálnou ochranou užívateľa.

 

Jens Zimmerlin

Jens Zimmerlin nastúpil do spoločnosti fischer ako produktový a obchodný manažér v roku 2017, aby pomohol vytvoriť nový produktový rad pre trh s lepidlami, určený domácim majstrom. Od septembra 2019 je vedúcim produktového manažmentu pre chemické kotvenie v Denzlingene. Je zodpovedný za chemické upevňovacie systémy, ako aj za stavebnú chémiu.

fischer Blog

Chcete sa dozvedieť viac o našej výkonnej epoxidovej chemickej malte FIS EM Plus? Kliknite sem!

fischer Blog