Udržateľnosť

Skupina spoločností fischer berie svoju spoločenskú zodpovednosť veľmi vážne. Základy k tomu sú uvedené v koncepte spoločnosti fischer a zohľadňujú hospodárske, sociálne a ekologické aspekty. Firma fischer plánuje hospodársky vývoj s dlhodobými a udržateľnými cieľmi, ktoré pritom nesmú stáť v protiklade so záujmami spoločnosti.

Koncept spoločnosti fischer riadi všetky personálne oblasti spoločnosti. Formuluje aj rámec pre hospodárske pôsobenie. Dôverná spolupráca, spoľahlivé a dôsledné konanie, vzájomná tvorba hodnôt, odmena zodpovedajúca výkonom, ako aj udržateľné organizačné štruktúry a pracovné metódy ako aj aktívna práca s verejnosťou a tlačou, rešpektovanie ochrany duševného vlastníctva iných – ktoré spoločnosť fischer vyžaduje aj pre vlastné práva – a aktívna spolupráca vo vhodných výboroch, orgánoch a združeniach.

Spoločnosť fischer sa aktívne podieľa na ochrane životného prostredia už celé desaťročia. Patria sem podnikové procesy, ale tiež výskum a vývoj produktov šetriacich zdroje.

Okrem vzdelávania v rámci podniku sa spoločnosť fischer výrazne angažuje v mimopodnikových vzdelávacích projektoch. Podporuje sa spojenie kariéry a rodinného života. Mimoriadnu dôležitosť má bezpečnosť práce a ochrana zdravia zamestnancov.

V rámci svojich hospodárskych možnosti spoločnosť fischer podporuje sociálne, kultúrne a športové iniciatívy a združenia, ktoré sú v súlade s podnikovými cieľmi a podnikovými hodnotami.

Informácie o politike vedenia spoločností skupiny fischer nájdete tu.

Štandard kvality spoločnosti fischer – pre odvetvie upevňovacích systémov

Štandard kvality spoločnosti fischer – pre odvetvie upevňovacích systémov

Pri upevňovacích systémoch z plastu, kovu alebo pri chemických systémoch dôverujú remeselníci a profesionáli na celom svete inovatívnym výrobkom, systémom a službám spoločnosti fischer.

Pre životné prostredie pre ľudí. – preberáme zodpovednosť

Pre životné prostredie pre ľudí. – preberáme zodpovednosť

„Vďaka aktívnemu riadeniu v oblasti ochrany životného prostredia prispievame k tomu, aby sa zdravé životné prostredie zachovalo pre nás a pre budúce generácie. Pri upevňovacích systémoch z plastu, kovu alebo pri chemických systémoch dôverujú remeselníci a profesionáli na celom svete inovatívnym výrobkom, systémom a službám spoločnosti fischer.