Skupina spoločností fischer

fischer je v súčasnosti koncernom s celosvetovou pôsobnosťou so štyrmi obchodnými odvetviami – upevňovacie systémy, automotive systems, fischertechnik a procesné poradenstvo. Za niekoľko desaťročí pretrvávajúci rast a našu poprednú pozíciu na trhu v oblasti upevňovacej techniky vďačíme našej inovačnej sile. Inováciu pritom chápeme v zmysle neustáleho zlepšovania sa. Toto zlepšovanie sa nevzťahuje len na naše produkty. Každý deň kontrolujeme aj naše technické postupy, našu organizáciu a všetky obchodné procesy s cieľom ich zlepšenia, zabránenia plytvaniu a poskytnutia našim zákazníkom a našim podnikom väčší úžitok.

Sme rodinným podnikom, ktorý vedie člen rodiny Fischerovcov. Vidíme v tom množstvo výhod. Tým najdôležitejším sú pre nás zákazníci a ich potreby a tiež naši zamestnanci a nie akcionári alebo štvrťročné správy. Naše zmýšľanie a konanie sa orientujú podľa dlhodobých cieľov. Krátke rozhodovacie procesy nám pomáhajú rýchlo a flexibilne reagovať na meniace sa rámcové podmienky.

V našom koncepte sme definovali hodnoty, ktoré sú záväzné pre všetkých ľudí pôsobiacich v podniku a ktoré určujú naše konanie pri dosahovaní našich cieľov: inovatívny, zodpovedný a seriózny. Predpokladom k tomuto konceptu a k procesu neustáleho zlepšovania sú kvalifikovaní a podnikateľsky mysliaci zamestnanci. Zamestnankyne a zamestnanci sú našim najväčším kapitálom, a nie zariadenia alebo stroje. Preto intenzívne investujeme do vzdelávania a ďalšieho rozvoja.

Upevňovacie systémy

Upevňovacie systémy

Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti fischer je oblasť Upevňovacích systémov. Tu sa prejavuje naša mimoriadna spôsobilosť. S viac ako 14 000 výrobkami ponúkame riešenie pre každý problém v oblasti upevňovania.

fischer automotive systems

fischer automotive systems

Spoločnosť fischer automotive systems je popredným poskytovateľom kompletných služieb v oblasti riešení interérov vozidiel, ktoré ponúkajú vodičovi a spolujazdcovi príjemný zážitok.

fischertechnik a fischer TiP

fischertechnik a fischer TiP

Naše stavebnice v oblasti fischertechnik sú klasikou v segmente konštrukčných hračiek. Tieto kvalitné hračky Made in Germany majú fanúšikov po celom svete.

fischer Consulting

fischer Consulting

fischer Consulting poskytuje podnikové poradenstvo na medzinárodnej úrovni pre podniky, inštitúcie a úrady v príslušných trhoch pri vytváraní procesov a implementácii princípov lean managementu.