Víta Vás Klaus Fischer

Už viac ako 40 rokov stojí profesor h.c., senátor h.c. Dipl.-Ing. Klaus Fischer na čele skupiny spoločností fischer. Pod jeho vedením sa stredne veľká firma so silným zameraním na Nemecko a plastové hmoždinky stala podnikom s celosvetovou pôsobnosťou. V oblasti upevňovacej techniky sa spoločnosť fischer stala európskym lídrom na trhu a svetovým lídrom v oblasti hmoždiniek. Sortiment produktov spoločnosti sa pritom neustále rozširuje. Prevzatím najdôležitejšieho konkurenta v Nemecku, firmy Upat GmbH & Co. (so sídlom v Emmendingene) a firmy ROCCA Bauchemie GmbH + Co. (so sídlom v Denzlingene), sa vybudovala silná kompetencia v oblasti chemických upevňovacích systémov a oceľových kotiev. Klaus Fischer dôsledne podporoval aj internacionalizáciu zakladaním a kúpou spoločností a rozširovaním ďalších výrobných lokalít v Európe, Ázii a v USA. Spustením nových obchodných oblasti Automobilové systému (kvalitný interiér automobilov) a Procesné poradenstvo rozšíril hospodársku základňu podnikovej skupiny.

V roku 1987 Klaus Fischer zaviedol koncept spoločnosti fischer, ktorý definuje podnikateľský cieľ a záväzné hodnoty pre všetky osoby pôsobiace v rámci podniku: inovatívny, zodpovedný a seriózny. Včas rozpoznal potrebu nových organizačných štruktúr a metód riadenia. V súlade s myšlienkami japonskej metódy Kaizen (neustále zlepšovanie) vyvinul vlastnú filozofiu na zlepšovanie všetkých podnikových procesov a na zabránenie plytvaniu (fischer ProzessSystem). Za výnimočné angažovanie sa v oblasti podnikového a mimopodnikového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania získal Klaus Fischer v roku 2007 vyznamenanie Spolkový záslužný kríž (Bundesverdienstkreuz) 1. triedy.

Stručný životopis

Narodený 17.8.1950 vo Freudenstadte,
ženatý, dve deti.

 • Štúdium na vysokej odbornej škole, kde získal titul Dipl.-Ing. (1971-75)
 • Nástup v spoločnosti fischerwerke (1975)
 • Vymenovanie za technického vedúceho podniku (apríl 1976)
 • Vymenovanie za vedúceho celého podniku (január 1980)
 • Hospodárska medaila spolkovej krajiny Bádensko-Württembergsko (január 1996)
 • Čestný senátor Univerzity pôdohospodárskych vied vo Viedni (október 1997)
 • Čestný senátor Univerzity v Stuttgarte (október 1999)
 • Záslužný kríž Radu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko (júl 2001)
 • Čestná medaila obce Altheim (marec 2006)
 • Občianska medaila obce Waldachtal (máj 2006)
 • Čestný profesor Univerzity Tongji v Šanghaji (január 2007)
 • Vyznamenanie Spolkový záslužný kríž 1. triedy (september 2007)
 • Mestská pečať mesta Padua, najvyššie vyznamenanie univerzitného mesta (apríl 2009)
 • „Award of Excellence“ CLUB 55 – European community of experts in marketing and sales (jún 2009)
 • Cena kompetencie Badensko-Württembergska (máj 2010)
 • Čestné občianstvo obce Waldachtal (október 2010)
 • Uvedenie do siene slávy rodinných podnikov (január 2012)
 • Ocenenie DiY Lifetime (december 2012)
 • Klaus Fischer bol poctený pamätnou mincou Grashof, najvyšším vyznamenaním VDI (máj 2013)


Míľniky od prevzatia vedenia celého podniku v roku 1980:

 • Vybudovanie na podnikovú skupinu fischer (UGf) a vedúceho odborníka v oblasti uipevňovacích systémov prevzatím firmy Upat GmbH & Co., Emmendingen k 1.1.1993 a firmy ROCCA Bauchemie GmbH + Co., Denzlingen, k 1.1.1997.
 • 1982: fischer CBOX (systém na uchovávanie hudobných kaziet) tvoril základ pre vstup do automobilovej branže; v súčasnosti divízia fischer automotive systems vyrába kvalitné interiérové komponenty pre automobilový priemysel
 • Prevzatie väčšinových podielov podnikovej skupiny (3. mája 1990 98 percent podielov od 1. marca 2001)
 • Internacionalizácia podniku: 42 dcérskych spoločností v 31 krajinách (stav k novembru 2012)
 • Zavedenie fPS (fischer ProzessSystem) na podporu štíhlych procesov orientovaných na zákazníkov vo všetkých oblastiach podniku
 • Zavedenie firemného konceptu s centrálnymi pojmami
  • inovatívny
  • zodpovedný
  • seriózny
 • Nadpriemerná miera vzdelania 9 percent a nadpriemerná ponuka vzdelávania: jazykové a kreatívne kurzy, sociálno-pedagogické semináre, hry na podnikové plánovanie, pobyty v zahraničí
 • Manažment kvality (certifikovaný podľa normy DIN ISO 9001)
 • Aktívna ochrana životného prostredia (validácia EÚ s najdlhšou možnou dobou platnosti)

fischer kontakt


fischer SK s.r.o.

Nová Rožňavská 134 A

831 04 Bratislava

Slovensko

Tel.: +421 2 4920 6046
Fax: +421 2 4920 6044