Inovatívny rodinný podnik

Od švábskej dielne až po stredne veľkú firmu s medzinárodnou pôsobnosťou – to je menovateľ vývoja spoločností skupiny fischer od jej založenia v roku 1948. Rodinný podnik si bol vždy vedomý svojich koreňov: Sídlo firmy je stále v obci Waldachtal-Tumlingen na severe Čierneho lesa, približne 60 kilometrov juhozápadne od Stuttgartu.

Podnik sa vyznačuje svojou inovačnou silou, ktorá znova a znova viedla k sprístupňovaniu nielen nových produktov, ale aj nových oblastí obchodnej činnosti. Dnes sú to podnikové oblasti fischer upevňovacie systémy, fischer automotive systems, fischertechnik a fischer Consulting.

Koncern fischer sa skladá zo 46 dcérskych spoločností. Výrobné závody sa nachádzajú v Argentíne, Brazílii, Čine, Nemecku, Taliansku, Českej republike a v USA. V roku 2015 vytvorilo 4423 zamestnancov na celom svete konsolidovaný obrat vo výške 711 miliónov eur.

Najmladšia podniková oblasť, fischer Consulting, vznikla z kompetencií vytvorených vo vlastnom podniku. fischer ProzessSystem (fPS) zavedený majiteľom a dlhoročným generálnym riaditeľom spoločnosti Klausom Fischerom (66) sa usiluje o neustále zlepšovanie. Cieľom je, aby bol podnik flexibilný a štíhly a vždy orientovaný na potreby zákazníka.

Najväčšou podnikovou oblasťou je oddelenie upevňovacích systémov ponúkajúce 14 000 produktov. K silným stránkam podniku patrí vedúce technologické postavenie v dôležitých oblastiach upevňovacej techniky. Tu pokračuje to, čo začal zakladateľ podniku Artur Fischer pred 50 rokmi so svojím legendárnym vynálezom – nylonovou hmoždinkou. Podnik sa až do dnešného dňa vyznačuje nadpriemerne vysokým počtom patentov.

Táto podniková oblasť bude aj v budúcnosti tvoriť kľúčovú oblasť skupiny spoločností fischer. Klaus Fischer tu vidí veľké šance expandovať na domácom trhu, ako aj na medzinárodnej úrovni. Silnou stránkou tohto oddelenia je schopnosť nájsť správny, technicky dokonalý výrobok pre široké spektrum zákazníkov od domácich majstrov, cez remeselníkov až po partnerov Key Account.

Ďalším pilierom spoločnosti je oblasť automotive, ktorý dokáže za najmodernejších podmienok v lokalite Horb ponúknuť kinematické riešenia pre interiéri vozidiel pre všetkých veľkých hráčov v automobilovom priemysle.

Oddelenie fischertechnik uzatvára portfólio so svojimi hračkami. Stavebnice sú klasikou v segmente konštrukčných hračiek. Tieto kvalitné hračky Made in Germany majú fanúšikov po celom svete a dokázali posilniť svoju pozíciu.

fischer kontakt


fischer SK s.r.o.

Nová Rožňavská 134 A

831 04 Bratislava

Slovensko

Tel.: +421 2 4920 6046
Fax: +421 2 4920 6044