Odporučenia vo Virtuálnom dome nie sú záväzné. Môžete získať presné rady ohľadom správneho kotvenia od nášho technického oddelenia. Budeme potrebovať presný popis aplikácie, ktorú požadujete.