Vaša pridaná hodnota fischer

Naše služby - vaša výhoda:

  • individuálne technické poradenstvo od skúsených a vysoko kvalifikovaných technikov a inžinierov
  • Vytvorenie individuálnych dimenzovaní pre ukotvenia na základe vašich údajov pre strihové sily resp. pôsobenia
  • Pomoc pri spojovacích konštrukciách optimalizovaných pre použitie správnych hmoždiniek
  • Služby technikov pre vzorové montáže, ťahové skúšky a poradenstvo u zákazníka
  • Technické poradenstvo pre individuálne cieľové skupiny – projektanti, remeselníci a obchodníci
  • Zapracovanie špeciálnych riešení a odsúhlasenie s osobami, ktoré majú rozhodovaciu právomoc
  • Výber optimálnych produktov fischer v porovnaní s konkurenčnými produktmi
  • Podpora pri spracúvaní výkazov prác
  • Podpora pri náročnom dimenzovaní hmoždiniek, ako napríklad dynamika, protipožiarna ochrana, redundantné systémy a pod.

fischer kontakt

Ivan Lichý

technický poradca kotvenia
Ivan Lichý

Tel.: +421 903 503 672

fischer kontakt


fischer SK s.r.o.

Nová Rožňavská 134 A

831 04 Bratislava

Slovensko

Tel.: +421 2 4920 6046
Fax: +421 2 4920 6044