Servis

Kompletný servis pod jednou strechou.

A|C|T systémy

Realizácia náročných, komplexných plánov fasád

Viac informácií

Výrobky

kompaktne a informačne na jeden pohľad

Väčšie možnosti

... a zníženie nákladov jednoduchou a rýchlou montážou

fischer ACT systém – kľúč k novej estetickej fasáde

Vďaka ACT systému (Advanced Curtain wall Technique) fischer ponúka architektom a projektantom inovatívny, vysoko-kvalitný systém pre upevňovanie odvetraných fasád. Okrem úspory pracnosti a nákladov, ACT ponúka výborne možnosti v rámci projektovania a návrhov. Napr. ACT umožňuje použiť prírodný kameň od hrúbky 20 mm a panely zo skla ESG a TVG od hrúbky 6 mm, voľné umiestnenie kotiev kdekoľvek na zadnej strane panelov a jednoduchú demontáž panelov v prípade potreby. Panely je možné pripevniť veľmi jednoducho a rôznymi spôsobmi.

ACT je esticky na veľmi vysokej úrovni, pretože poskytuje možnosť upevnenie obkladových dosiek na fasády budovy bez toho, aby boli vidieť nejaké ukotvovacie prvky na povrchu dosiek.